Apollonia border style, back view


Apollonia border style, back view